Teie ostukorv on tühi!

Privaatsuskaitse

 
1.    Kõiki netipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. OÜ Siberi Seeder ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist netipoe andmebaasist.

2.    Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

3.    Teil on õigus loobuda uudiskirjade saamisest, saates meile e-kiri aadressile info@siberiseeder.ee, või minnes netipoes oma kontole ja „Uudsikirja“ alt Liituge / lahkuge uudiskirjast.

4.    Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

5.    Teie ja OÜ Siberi Seeder vahel seoses netipoe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.Sisukaart | Siberi seeder © 2016